Top
 

Nyheter

Robin Måhammar personal arbetsledare

Fortsatta nyanställningar på Korroterm

Efterfrågan på Korroterms tjänster fortsätter att öka och detta leder till fler nyanställningar. Robin Måhammar och Jimmy Tinnerholm har anställts som operatörer och Sandra Kentemo som ny ekonom. Robin har tidigare arbetat på Axalta i Västervik och Jimmy kommer senast från arbete som CNC-operatör på...

Ytbehandling mot rost

Nyinvesteringar samt ombyggnation

Under det senaste året har behovet av en större primeranläggning blivit påtaglig och under mars månad installerades den nya primerboxen vilket möjliggör för oss att hantera ännu större gods. Korroterm genomför också en översyn av den interna logistiken i fabriken vilket lett till ombyggnationer och ett...

Tålig ytbeläggning metall

Korroterm i samarbete med Lunds Universitet

Korroterm har i samarbete med Lunds Universitet och Elonroad deltagit i utvecklingen av Sveriges första elväg som möjliggör laddning av elbilar medan fordonet körs. En första större testväg byggs på Kraftringen utanför Lund och denna innovativa lösning har redan väckt stort intresse. Den ytbehandling som...

Jonas Wetterhäll personal ekonomi

Korroterm anställer ny ekonom

För att möta den positiva marknadssituationen som råder har Korroterm anställt Jonas Wetterhäll som ekonom. Jonas kommer närmast från en tjänst som ekonom på Stångåstaden och får nu ansvaret för Korroterms ekonomifunktion....

Röd plastbeläggning metall

Korroterm tecknar samarbetsavtal med Rodeco

Korroterm har tecknat ett samarbetsavtal för termoplastbeläggning av detaljer till lekplatsleverantören Rodeco. Korroterm och Rodeco har under många år haft ett samarbete vilket nu fördjupas genom ett nytt avtal. - Vi ser det som en självklarhet att fortsätta samarbetet med Korroterm, en leverantör som är genuint personlig...