Vad är korrosionsskydd med termoplast?

Extremt hög isolering med termoplast

Våra material har en mycket hög elisoleringsförmåga; upp till 50 KV.mm-1. Vi kan belägga med vårt material och få ett väldigt tunt lager som samtidigt ger en extremt hög elisolering.

Ljudisolerande metall

Problemfritt korrosionsskydd med plast

Genom att ytbehandla med termoplast får du en yta som klarar extremt aggressiva miljöer, så som saltvatten, höga koncentrationer av kemikalier, våta eller fuktiga miljöer och stora temperaturskillnader.

Termoplast ger även ett högt motstånd vid mekanisk slitning och hög slagtålighet då termoplastskiktet är 300 – 700 µm. Du får en yta som är porfri och stark, och genom att vara heltäckande gör att den även är hygienisk, smutsavvisande och estetisk och internationellt godkänd för direkt kontakt med livsmedel.

 

Kontakt

Utmärkande egenskaper för termoplast:

 • Utomordentligt god vidhäftning helt utan primer
 • Håller för alla väder över tid
 • Kemikalieresistent i sur- och alkalisk miljö
 • Exceptionell flexibilitet även vid låga temperaturer
 • Hög slagseghet
 • Klarar nötning mycket väl
 • Minimal underrost, även vid mekanisk skada
 • Enkel att reparera
 • Går att få i en mängd olika kulörer
 • Står emot klotter och är lätt att sanera
 • UV-beständighet.
 • Korrosivitetsklass C5 (mycket hög)

Vi är bäst på termoplast

Korroterm kan ge dig ett korrosionsskydd till hundratals olika applikationer och till en mängd olika miljöer. När du beställer korrosionskydd från oss får du bra och snabb service och en hållbar produkt. Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.

Fråga oss – vi vet!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70