Ytbehandling för hög UV-beständighet

Termoplast för UV-beständighet

Metallytor som exponeras utomhus riskerar med tiden att förlora kampen mot väder, vind och inte minst UV-ljusets påverkan. Med Korroterms UV-beständiga termoplast skyddas metallen i så väl lekplatsens klätterställning som staketet eller stolparna runt skolgården, och dessa får behålla sin kulör år efter år.

UV-beständig termoplast behåller sin ursprungsfärg

Metall är ett av vårt samhälles kanske viktigaste grundpelare när det kommer till funktion, teknik, styrka men också estetik. Staden och stadsbilden så väl som landsbygden är beroende av metallytor och dess funktioner: att de sitter där de sitter och ser ut som de ska se ut. Du känner igen en lyktstolpe, ett elskåp och ett staket tack vare deras karaktäristiska utseende. Alla åldrar – vilket småbarnsföräldrar kan intyga – känner lätt igen en typisk lekplats på deras lekytors utseende och glada färger. Det vi känner igen skapar en känsla av sammanhang, mening och inte minst hjälper trafikanter och andra att navigera i sin omgivning.

Allt detta är möjligt tack vare att metallytor i vår vardag får en yta som är beständig mot väder och vind.

Ytbehandling av metall skyddar utseendet

En ytbehandling – av aluminium, stål eller annan metall – med termoplast får automatiskt ett mycket bra skydd, inte bara mot fysiskt slitage, beläggningar eller korrosion, utan termoplast ger även ett oslagbart skydd mot UV-påverkan. Enbart en ytbehandling med termoplast klarar av att bibehålla metallen i sin ursprungliga kulör, över mycket lång tid. En behandling med exempelvis pulverlackering riskerar att blekna fort då metallytan utsätts för långvarig UV-påverkan, det vill säga exponeras i utomhusmiljöer.

Fördelar med termoplast på metall

  • Metallen blir inte UV-påverkad, färgen på beläggningen bleks alltså inte av solens strålar på samma sätt som exempelvis färgen på en beläggning av pulverlack gör.
  • Bibehållna kulörer på exempelvis lekytor och lekplatser kan få fortsatt funktion som tilldragande och inspirerande. Du känner lätt igen en lekplats, även på långt håll tack vare de typiska färgerna.
  • Termoplastens kulör går att anpassa till exakt den färgton som efterfrågas, beroende på användningsområde och omgivande miljö. Det går alltså att både framhäva och dölja termoplasten, helt anpassat till vad omgivningen ställer för estetiska krav på ytskikten.

Synlig eller osynlig termoplast: du bestämmer

Korroterms termoplast har många fördelar, förutom att ge ett helt unikt och effektivt skydd mot korrosion, slitage, bakterietillväxt och sina unika egenskaper som miljövänlig isolator, så kan termoplast alltså dessutom med fördel användas för att både framhäva element i en viss miljö, så väl som att kamouflera dem.

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70