Infärgning, ytbeläggning av metall i valfri RAL-kulör

Infärgning av termoplast - välj kulör

Metall har många fördelar men måste skyddas. Vår metod är att ytbehandla metalldelar med Termoplast. Vi belägger metallytor med termoplast och det ger ett omslutande, långtidsverkande och miljövänligt korrosionsskydd.

Röd termoplast som sprejas

Termoplast i valfri RAL-kulör

Termoplast  ger en homogen, snygg och lättskött yta som ger många fördelar såsom skydd mot:

  • korrosion orsakad av väder och vind
  • frätande kemikalier
  • slitage

Dessutom:

  • är den elisolerande
  • är den ljudisolerande
  • är den fuktavvisande
  • är den UV beständig
  • är den friktionsreglerande
  • är den bakteriehämmande
  • tål den värme
Kontakt

Vi är bäst på ytbehandling med kulör

Du får marknadens bästa ytbehandling i vilken kulör ni vill, vilket inte minst arkitekter och designers som profilerar fastigheter utvändigt uppskattar. De kan ju få alla husets detaljer exempelvis dörrar, staketstolpar och grindar i företagens egna kulörer enligt deras grafiska profil.

Kontakt
Termoplast på metall

Sätt kulör på metallen

En annan kategori är bilindustrin, efterindustrin och verkstäder som exempelvis kan få utvändiga skyddslister och andra detaljer i bilens färger eller som kontrast till dessa.

Kontakt

Marknadsledande på infärgad ytbehandling av metall

Korroterm är marknadsledare på infärgad ytbehandling av metall, vi arbetar med stora och små serier såväl som enstaka artiklar. Vi ytbehandlar mängder med objekt för olika industrier i skiftande verksamhetsområden. Vill du att din dyrbara investering får marknadens bästa ytbehandling i den kulör du önskar enligt RAL skalan, vänligen hör av dig, vi hjälper dig.

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70