Ytbehandling med termoplast

När ytan är allt – termoplast med låg miljöpåverkan

Rätt ytbehandling kan göra hela skillnaden när man vill förhindra korrosion. Termoplast är en miljövänlig produkt med lång underhållsfri livslängd, som sparar både pengar, råvaror och energi.

Röd termoplast som sprejas

En ytbehandling i plast för metall

Produkter och installationer av metall är avsedda att hålla och vara funktionella under lång tid. Men många faktorer påverkar både livslängd och funktionalitet. Att ytbelägga metall med termoplast ger många fördelar och är ett oöverträffat alternativ i miljöer där ytor utsätts för slitage och stor yttre påverkan. Det är också ett kostnadseffektivt val vid funktionskrav på:

  • Korrosionsskydd
  • Elisolering
  • UV-beständighet
  • Kemikalieresistens

Termoplast klarar miljöer och krav som andra alternativ, t ex pulverlack, inte klarar. Plasten är formbar och kan byggas i flera skikt och färgas i ett stort urval av kulörer. Inom tillverkning är termoplast också ett bra alternativ.

skydda aluminium mot rost

Problemet: metall rostar

Produkter och installationer av metall är avsedda att hålla och vara funktionella under lång tid. Men många faktorer påverkar både livslängd och funktionalitet. Påverkan från fukt, kemikalier och slitage gör att metallerna bryts ner och rostar. Att ständigt byta ut metallerna mot nya är både dyrt, tidskrävande och framför har det en negativ miljöpåverkan.

Korroterm rör med plast på

Lösningen: termoplast

Det finns många traditionella ytbehandlingar för att göra metallen mer motståndskraftig mot slitage och andra påfrestningar. Många av dessa behandlingar är både dyra, tidskrävande och miljövidriga. Dessutom är ytbeläggningens livslängd mycket kort, trots alla insatser. I många fall måste produkterna bytas ut inom ett par år, vilket kan orsaka långa driftstopp och medföra stora material- och personalkostnader.

Vi på Korroterm har tagit fram en unik ytbehandling med termoplast som ger många fördelar och är ett oöverträffat alternativ i miljöer där ytor utsätts för slitage och stor yttre påverkan.

Fördelar med termoplast

Fördelar med ytbehandling i plast

Termoplast ger en minskad miljöpåverkan, bland annat genom att metoden är fri från lösningsmedel och epoxy.

Skyddet som termoplast ger, låter dig också välja andra metaller som är mer ekonomiska och mindre energikrävande än t.ex. aluminium. En ytbehandling med termoplast är en investering som håller i längden. Genom bl.a. sin UV-beständighet och slitstyrka elimineras behovet av att måla om metallytor.

Med termoplast får du funktionella, slitstarka och miljövänliga ytor. Du skapar mervärde och långsiktighet i dina investeringar, och en bättre upplevelse för slutanvändaren.

Termoplast är ett framtidssäkert val!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70