Rilsan® ytbehandling

Korroterm – Nordens enda certifierade beläggare av Rilsan®

Rilsan® tillverkas av Arkema och vi på Korroterm är de enda certifierade beläggarna av Rilsan® i Norden. På Korroterm har vi ett nära samarbete med Arkema och har utvecklat vår egen unika metod för att få ett så starkt och hållbart resultat som möjligt.

Korroterm rör med plast på

Rilsan® – reptålig och klarar höga temperaturer

Denna polyamidbaserade plastbeläggning används främst då kraven på slitagetålighet är höga. Rilsan® ytbehandling är mycket reptålig och klarar höga driftstemperaturer, t.ex. hett vatten. Den används med fördel där låg friktion önskas, t.ex. ventiler, pumphjul m.m.

Ytbeläggningen har bra elektrisk isoleringsförmåga vid högre drifttemperaturer. Finns i standardkulörer.

Korrosionsskydd i tuffa miljöer

Rilsan® PA11 har flera egenskaper som gör det till ett utmärkt val vid ytbehandling av metaller. En av de mest framträdande fördelarna är dess höga motståndskraft mot korrosion. Detta gör materialet idealiskt för användning inom marinindustrin, offshore-strukturer och andra krävande miljöer. Dessutom är Rilsan® PA11 känt för sin exceptionella slitstyrka. Detta förlänger livslängden på behandlade komponenter och minskar behovet av återkommande underhåll, vilket sparar både tid och pengar.

Kemikalieresistent

En annan viktig egenskap är materialets resistens mot kemikalier. Detta skyddar ytorna från skadliga ämnen och bibehåller deras integritet över tid. Med utmärkt flexibilitet och starka mekaniska egenskaper kan Rilsan® PA11 appliceras på komponenter med komplexa geometrier utan att spricka eller flaga.

Korroterm är certifierad beläggare av Rilsan®. Rilsan® är ett varumärke som tillhör Arkema.

Slitagetålig och miljövänlig ytbeläggning

Rilsan® PA11 är ett biobaserat polyamidmaterial som har blivit ett populärt val inom ytbehandlingsindustrin. Rilsan PA11 tillverkas av ricinolja, en förnybar resurs, och erbjuder en miljövänlig lösning för korrosionsskydd och ytbehandling av metallkomponenter.

Ute efter en miljövänlig termoplast med exceptionell styrka och tålighet? Här har ni den.

Ytbeläggning med termoplast

För att uppnå optimala resultat med Rilsan® PA11 följer vi en noggrann appliceringsprocedur. Först rengörs komponenterna genom avfettning eller alkalisk tvätt för att avlägsna smuts, olja och andra föroreningar som kan påverka vidhäftningen av Rilsan PA11. Därefter blästras ytorna för att skapa en optimal yta för applicering av termoplasten. Vid behov maskeras vissa delar av komponenterna för att skydda dem under appliceringsprocessen. Rilsan PA11 pulver appliceras sedan elektrostatiskt på komponenterna eller genom att doppa detaljen i en fluidiserad bädd.

Pulverbeläggningen smälts och härdas därefter i en ugn, vilket resulterar i en stark och hållbar ytbeläggning. Slutligen genomgår de behandlade komponenterna en noggrann efterkontroll för att säkerställa att beläggningen uppfyller alla kvalitetskrav.

Rilsan® ytbehandling är en polyamidbaserad termoplastbeläggning med unika egenskaper och många användningsområden. Materialets främsta egenskaper är dess enorma slitagetålighet och nötningsbeständighet – samtidigt som Rilsan® ytbeläggning är helt miljögrön:

 • 100% återvinningsbar
 • helt giftfri
 • vegetabilisk
 • och med mycket låga energikostnader vid framställningen.
  Självklart är den även godkänd av Reach och RoHS-reglementen inom EU.

Denna kombination av attribut: exceptionell styrka och 100% miljöanpassad har gjort Rilsan® till en välanvänd och mycket uppskattad ytbeläggning till miljöer och redskap som ska hålla ordentligt – både ur det stora och det lilla perspektivet!

Slitstarkt & miljövänligt

Med hjälp av Rilsan® får vi på Korroterm dina verktyg, komponenter, hjälpmedel – och inte minst naturen – att hålla ordentligt och under lång tid framöver.

Välkommen att kontakta oss för en offert.

Termoplast från Rilsan

Rilsan – en ytbeläggning med många användningsområden

 

Rilsan® PA11 är det självklara valet inom många branscher, inklusive marin och offshore, livsmedels- och vattenindustrin samt bilindustrin.

 • Efterbehandling – Rilsan® är en utmärkt ytbeläggning för ytor som har behov av efterbehandling, dvs borrning, fräsning eller dyl.
 • Sjukhusutrustning – Som termoplastbeläggning på ytor i sterila eller tuffa kemiska miljöer, t.ex på sjukhus och på sjukhusutrustning, är Rilsan® ett mycket bra alternativ. Ett exempel på denna typ av användning är medtech-företaget Getinge, där Rilsan® används på olika typer av medicinteknisk utrustning.
 • Utsatta utomhusmiljöer – I miljöer eller på platser som utsätts för kraftigt slitage eller stor risk för korrosion – exempelvis utomhuslekplatser, lyktstolpar eller annan infrastruktur, är Rilsan® ett utmärkt val av ytbeläggning. Inom marin och offshore används det för skydd av detaljer och komponenter mot saltvatten och tuffa havsmiljöer.
 • Livsmedel – Inom livsmedels- och vattenindustrin är Rilsan® PA11 godkänt för kontakt med dricksvatten och livsmedel, vilket gör det till ett säkert val för rör och behållare. Rilsan är Food-approved, vilket innebär att man utan problem kan använda det för att skydda vattencisterner eller andra behållare avsedda för livsmedel, både utvändigt och invändigt.
 • Utsatta verktyg och komponenter – Rilsan® är det självklara valet som isolerande material inom elbranschen eller som skyddande ytbeläggning på lyftverktyg – så att även tunga lyft blir smidiga och kan göras utan att skada eller repa objekten. Rilsan® används även på komponenter som ventiler, pumphjul, m.m. Inom bilindustrin används det på fordonsdelar för skydd mot kemikalier och mekanisk påverkan.

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70