Hållbarhet i varje led

Miljövänligt & 100% återvinningsbart

Vi på Korroterm strävar efter hållbarhet och att göra så lite avtryck på miljön som möjligt. Alla inköp som görs, både gällande råvaror, material och transporter görs ur miljösynpunkt. Termoplast, som vi använder i våra produkter, är dessutom 100 procent återvinningsbar.

Spirande skog på grund av Korroterm

Termoplast är snäll mot miljön

Att använda sig av termoplaster är ett bra sätt att vara snäll mot miljön. Alla beläggningsmaterial vi använder på Korroterm tillverkas på ett miljövänligt sätt och är 100 procent återvinningsbara. Termoplast är en miljövänlig produkt med lång underhållsfri livslängd, som sparar både pengar, råvaror och energi. I princip kan en termoplast smältas och omarbetas till nya produkter ett obegränsat antal gånger och de ger produkter som är kemikalieresistent och korrosionsbeständigt.

Termoplast är hållbart på grund av:

 • Inga flyktiga organiska föreningar
 • Inga tungmetaller
 • Inga mjukgörare, TGIC eller halogener
 • Inga giftiga ångor under tillverkning eller applicering
 • Mycket lite rök vid förbränning
 • Godkänd för kontakt med mat och vatten

Sunda hus med termoplast

Våra material är Sunda-Hus klassificerade, innehåller inga lösningsmedel, är 100 % återvinningsbara samt är REACH och RoHos-godkända. Både Abcite® och Rilsan® är dessutom godkända material för användning i direkt kontakt med färskvatten samt livsmedel.

Rilsan® är helt fossilfri och vegetabilisk med mycket låg energiåtgång vid framställningsprocessen. Vi är de enda certifierade beläggarna av Rilsan® i Norden och vårt samarbete med Rilsan® är en stor del av vårt hållbarhetsarbete.

Abcite® är helt ofarlig och miljövänlig eftersom den inte innehåller några lösningsmedel, VOC (Volatile organic compounds) eller halogener.

Har du några frågor om termoplast eller vårt hållbarhetsarbete?

Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Termoplaster

Det finns många olika plaster som räknas till kategorin termoplaster.

Några exempel:

 • Cellulosaplaster
 • Sulfonplaster
 • Polyamid (PA, nylon)
 • Polykarbonat (PC)
 • Polyoximetylen (POM, Acetal, Delrin)
 • Polyetentereftalat (PET)
 • Aryleterketonplaster
 • Stärkelsebaserade plaster
 • Modifierad fenyloxenplast (PPO/SB)
 • Polyvinylklorid (PVC, Mipolam)
 • Vinylacetatplast (PVAC)
 • och många fler.

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70