Ytbehandling för elektrisk isolering av metall

En ytbehandling som ger elektrisk isolation

Metaller leder ström – ibland är det önskvärt och ibland inte. Med vår moderna ytbehandling på metall får man korrosionsskydd och elektrisk isolering i en och samma ytbehandling.

Elisolerande ytbehandling av metall

Att påföra en elisolerande ytbehandling på metall kan vara ett måste ur säkerhetssynpunkt. I många maskiner kan det vara önskvärt att metallprodukter ska leda ström, medan det i andra fall innebär en risk. Vi på Korroterm vet att varje unika komponent och funktion har sina särskilda krav. Därför anpassar vi vårt recept därefter!

När vi lägger på en elektriskt isolerande ytbeläggning på metallen så får den en elisolering på upp mot 50 KV (med endast ett tunt lager termoplast) – samtidigt som ytan får ett skydd mot rost, slitage och fukt. Vi tar fram en unik plastbeläggning som är helt anpassad efter just ditt behov.

Elisolering för innovativ teknik

Vi på Korroterm älskar innovation och ny teknik. Därför är vi mycket stolta över att Elonroad valde vår ytbehandling vid framtagandet av laddningsskenor för elbilar där krav finns på både termisk ledningsförmåga och elektrisk isolering. Det är vid sådana komplexa utmaningar som vår metod prövas extra mycket.

Läs mer om Elonroad

Förutom laddningsskenor till vägar är elisolerande ytbehandling vanlig för fasskenor för kabelskåp eller kopparskenor. Men det finns även många andra användningsområden. Dina behov är vår utmaning!

Elisolerande Termoplast

Elisolering, rostskydd & skydd mot slitage – allt i en ytbehandling!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70