Ytbehandling för elektrisk isolering av metall

En ytbehandling som ger elektrisk isolation

Metaller leder ström – ibland är det önskvärt och ibland inte. Med vår moderna ytbehandling på metall får man korrosionsskydd och elektrisk isolering i en och samma ytbehandling.

Elisolerande ytbehandling av metall

Att påföra en elisolerande ytbehandling på metall kan vara ett måste ur säkerhetssynpunkt. I många maskiner kan det vara önskvärt att metallprodukter ska leda ström, medan det i andra fall innebär en risk. Vi på Korroterm vet att varje unika komponent och funktion har sina särskilda krav. Därför anpassar vi vårt recept därefter!

När vi lägger på en elektriskt isolerande ytbeläggning på metallen så får den en elisolering på upp mot 50 KV (med endast ett tunt lager termoplast) – samtidigt som ytan får ett skydd mot rost, slitage och fukt. Vi tar fram en unik plastbeläggning som är helt anpassad efter just ditt behov.

 

Elisolering för innovativ teknik

Vi på Korroterm älskar innovation och ny teknik. Därför är vi mycket stolta över att Elonroad valde vår ytbehandling vid framtagandet av laddningsskenor för elbilar där krav finns på både termisk ledningsförmåga och elektrisk isolering. Det är vid sådana komplexa utmaningar som vår metod prövas extra mycket.

Läs mer om Elonroad

Förutom laddningsskenor till vägar är elisolerande ytbehandling vanlig för fasskenor för kabelskåp eller kopparskenor. Men det finns även många andra användningsområden. Dina behov är vår utmaning!

Vilka metaller kan få elisolering med termoplast?

Elektrisk isolering med termoplast fungerar på alla vanliga metaller och legeringar som rostfritt stål, järn, aluminium, koppar, stål, och bly.

Elektrisk isolation med termoplast

När vi ytbehandlar använder vi termoplast – en typ av plast som fungerar mycket bra vid elektrisk isolering. Termoplast är ett isolerande material och ett smart val att behandla med när föremål behöver uppnå elektrisk resistans.

En stor fördel med termoplast vid elektrisk isolation är att termoplasterna, förutom de elisolerande fördelarna, har egenskaper som ger starkt skydd mot korrosion, slitage och eventuell väderpåverkan. Eftersom metoden att ytbehandla med termoplast är fri från lösningsmedel och epoxy ger isoleringen också en minskad miljöpåverkan. Beroende på vilka förutsättningar som finns där den elisolerande ytbehandlingen behövs hjälper vi på Korroterm dig i valet av rätt typ av termoplast.

Läs mer om vad elektrisk isolering är här!

 

Vi hjälper dig att välja rätt termoplast för elektrisk isolering

Det finns flera faktorer som avgör vilken plast som fungerar bäst som elisolering i en viss typ av situation eller miljö. Metaller har som bekant ledningsförmåga för elektricitet, och hur står ledningsförmågan är kan påverkas av exempelvis

  • temperatur
  • föroreringar
  • elektromagnetiska fält.

Klicka här för att läsa mer om metallers ledningsförmåga för elektricitet i vår FAQ.

Vi på Korroterm har stor erfarenhet och god kunskap av termoplast. En sak att ta hänsyn till i valet av termoplast är den elektriska resiviteten – ett mått på hur starkt motstånd olika material, som termoplast, har mot elektrisk ström. Också nedbrytningen av en termoplast är en viktig faktor. Comparative Tracking Index (CTI) är ett sätt att mäta nedbrytningsprocessen av termoplast.

Läs mer de olika typerna av termoplaster och deras egenskaper här!

 

Skydda människor, omgivningar och föremål med elektrisk isolering

En ytbehandling som ger elektrisk isolation kan vara en nödvändig och helt ovärderlig åtgärd. Termoplastens elisolerande egenskaper skyddar mot allvarliga skador på personer som arbetar i utsatt miljö. Den skyddar också omgivningar, objekt och ledningar. Genom att välja en elektrisk isolering från oss på Korroterm gör du en viktig investering!

Klicka här för att kontakta oss!

Elisolerande Termoplast

Elisolering, rostskydd & skydd mot slitage – allt i en ytbehandling!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70