Fråga

Vad är elektrisk isolering?

Svar:

Det är inte alltid önskvärt med elektrisk ledning, ibland behöver man skydda föremål, människor eller ledningarna. Isolatorer kallas för oledare och görs av material som inte leder ström – till skillnad mot ledare där elektroner rör sig fritt.

Plast till exempel, är ett effektivt och ofta använt material för elektrisk isolering – tänk bara på vanliga elkablar eller plasthandtag på elstängsel.

Andra effektiva material är:

  • Glas
  • Gummi
  • Porslin
  • Keramik

Isolatormaterialet blockerar eller fördröjer elektrisk ström på grund av dess viktigaste egenskap, att det är helt tomt på elektroner. Det gör att de inte kan transporteras genom materialet – elektriciteten släpps inte igenom utan isolerar från den.

Det kan dock finnas en risk för att elektrisk urladdning uppstår, då materialen ändå blir ledande – men det sker vid mycket höga spänningsnivåer.

Plast som elektrisk isolering

En fara med plast är att det kan brytas ner av elektriska fält, därför är val av plast avgörande för rätt resultat.

Viktiga egenskaper att tänka på vid vad val av plast som isolator är exempelvis:

  • Ytresistivitet
  • Volymresistivitet
  • Plastsortens uppbyggnad
  • Tillsatser
  • Fuktabsorption
  • Temperaturtålighet

Vill du veta mer om hur vi på Korroterm kan hjälpa dig med en ytbehandling av elektriskt isolerande Termoplast? Läs mer här

Termoplast Kontakt
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70