Abcite®

Abcite® Termoplast

Termoplast från Abcite® finns i flera olika varianter.

Termoplastade detaljer i svart

Abcite® – ger utmärkt korrosionsskydd och har en god vidhäftning

Termoplast från Abcite® finns i flera olika varianter, bland annat denna lite mjukare allroundplast med mycket bra vidhäftning. Abcite® har en utmärkt vidhäftning och ger ett överlägset, långvarigt korrosionsskydd. Termoplasten är konstruerad för beläggning av metalldelar.

Fördelar med termoplast

Abcite® X 1060 – självhäftande och klarar tuffa förhållanden

En hårdare reversibel elastisk s.k. copolymer som lämpar sig bra för ytbeläggning av metall utomhus samt för elisolering av ytor. Den kombinerar termoplastens seghet med härdplastens styrka, och har mycket bra vidhäftning. Abcite® 1060 är en självhäftande termoplastbeläggning, som ger ett mycket bra korrosionsskydd vid tuffa förhållanden. Den är därmed mycket resistent mot långsiktig utomhusexponering samt mot alkalisk och sur kemisk attack. Abcite® 1060 är konstruerad för beläggning av metalldelar genom doppning i en fluidiserad bädd.

ABCITE-behandling är en metod för korrosionsskydd. ABCITE är en elastisk s.k. copolymer som ger en hög motståndskraft mot korrosion och kemiska angrepp. Detta gör ABCITE-beläggningar till ett populärt val för korrosionsskydd inom många olika branscher.

Metallskydd med ABCITE

ABCITE-behandling utförs vanligtvis genom att applicera beläggningen på metallen som ska skyddas. Det kan göras genom elektrostatisk beläggning eller genom virvelsintring. ABCITE-beläggningen kan läggas på i tjocklekar från 100 my och uppåt Tjockleken på beläggningen avgörs av det specifika användningsområdet och de korrosionsmiljöer som det ska skyddas mot.

Väl på plats ger ABCITE en jämn och tät beläggning som skyddar mot korrosion och kemisk påverkan. Den har också utmärkta isoleringsegenskaper och kan därför användas för att isolera elektrisk utrustning och komponenter. Beläggningen är även väderbeständig och skyddar metallen från korrosion orsakad av UV-strålning och väder.

Effektivt korrosionsskydd

ABCITE-behandling är ett effektivt korrosionsskydd för metaller som utsätts för tuffa korrosionsmiljöer – framför allt för metaller som har lätt för att oxidera och korrodera, såsom aluminium och koppar. ABCITE-behandling är också ett bra val för metaller som utsätts för kemiska påverkan från syror och lösningsmedel.

Det är viktigt att välja rätt korrosionsskydd för det specifika användningsområdet och korrosionsmiljön. Väl valda ABCITE-beläggningar ger ett mycket effektivt korrosionsskydd för metaller och förlänga deras livslängd.

Korrosivitetsklass CX

Abcite® har en överlägsen skyddsnivå för kritisk utrustning och infrastruktur som uppfyller internationella standarder (ISO 12944-6) med den högsta korrosivitetsklassen CX. Abcite® spricker eller flagar inte och är extremt slitstarkt. Abcites exceptionella skydd är väl dokumenterat i verifierade fallstudier och är det ultimata skyddet mot påfrestningar från fukt, salt, kemikalier, UV-strålning och övrig miljöpåverkan.

Termoplasten Abcite® appliceras i ett enda lager utan primer. Den är en starkt vidhäftande termoplast som uppfyller internationella standarder för korrosionsnivå CX – Extrem. Abcite® innehåller inga lösningsmedel, farliga kemikalier eller lättflyktiga organiska föreningar, vare sig i tillverkning eller vid användning, vilket gör den extremt säker och ett miljövänligare alternativ. Abcite® är också godkänt för kontakt med livsmedel och dricksvatten.

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70