Bakteriehämmande ytbehandling

Ytbehandling med bakteriehämmande egenskaper

Matta metallytor drar till sig bakterier. Inom ex. livsmedels-, läkemedelsindustrin och sjukvården måste bakterier undvikas och vara lätta att avlägsna från metallytan. Genom att ytbehandla metall med plastbeläggning skapas en glatt yta som bakterierna har svårt att fastna på!

Plastbeläggning av metall för kliniskt krävande utrustning

Inom viss industri finns höga krav på renlighet. Det kan handla om kliniskt rena miljöer inom läkemedelsindustrin men också för instrument och sjukvårdsutrustning som används inom ex. kirurgi och forskning. Utrustning av metall måste då få en yta där så få bakterier som möjligt fastnar och där det är enkelt att rengöra och sterilisera föremålen. Genom att påföra en plastbeläggning skapas en sådan yta. Vi på Korroterm vet att våra kunder har mycket specifika krav och behov – därför anpassar vi vår ytbehandling och plastbeläggningens innehåll efter dessa förutsättningar.

Beroende på i vilken miljö metallen vistas utsätts den för olika slags bakterier. Vi tar fram en plastbeläggning som gör det svårt för bakterierna att få fäste. På så vis blir det extra lätt att också rengöra metallen.

Mångsidig yta – skydd mot bakterier, korrosion och slitage

Tänk dig en enda ytbehandling av metall som ger ett mångsidigt skydd. När vi på Korroterm utför ytbehandling av metall med vår plastbeläggning får ytan inte bara ett mycket bra skydd mot bakterietillväxt. Vi vet att en yta ibland även måste kunna stå emot rost, kemikalier, vara slitagetålig, ljudisolerande och i vissa fall vara elisolerande. Vi är stolta över att vår plastbeläggning faktiskt kan ge allt detta och lite därtill!

Vilka metaller kan beläggas för att få en yta där bakterier inte fastnar så lätt?

Med termoplast får dina metallytor egenskaper som gör att bakterier får mycket svårare att fästa och du får en yta som är lätt att hålla ren och sterilisera. Vi kan behandla alla vanliga metaller så som t ex rostfritt stål, järn, aluminium, koppar, stål etc.

Bakteriehämmande ytbehandling för Getinge

Vi fick förtroendet att utveckla en ytbehandling för medicinsk utrustning från Getinge Infection Control. De komplexa behoven på bakterieskydd, kemikalieresistens och slitagetålighet löstes genom en unik ytbeläggning med termoplasten Rilsan.

Läs mer om Getinge

Bakteriehämmande Termoplast

Bakteriehämmande, korrosionsskydd & slitagetålighet – allt i en ytbehandling!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70