Friktionsreglerande ytbehandling med termoplast

Skräddarsy metallytans friktion

Med en behandling av termoplast kan du styra friktionen på metallytan efter vad som passar dina behov. Termoplastens tjocklek styr friktionen, och därmed kan du få önskad effekt från din metallkomponent eller metallyta – samtidigt som ytan skyddas från väder och vind.

Friktion i vardagen

Metallkomponenter och deras funktioner spelar en stor roll i vår vardag – även om de inte alltid syns. Ibland märks de inte överhuvudtaget, just för att det är deras uppgift. Konstruktionsdelar och element på lekplatser eller gångjärn i fönster eller dörrar både ute som inne, är några exempel på konstruktioner där metallens funktion spelar en väsentlig roll för beständigheten, men inte nödvändigtvis för upplevelsen. Däremot märker du genast av om gångjärnen på en dörr börjar gnissla, eller om rutschbanan plötsligt inte går att rutscha i längre.

Termoplast på metall – styr friktionen efter dina behov

Termoplast ger ett beständigt skydd till många olika typer av metallytor. Termoplasten skyddar mot både korrosion, UV-strålning och annat slitage, men den är också friktionsreglerande. Detta innebär att friktionen går att styra och anpassa, helt efter kundens behov. Möbeltillverkare vill kanske ha en bibehållen friktion i sina höj och sänkbara kontorsstolar – så att inte stolen rätt som det är åker ner av sig självt. I rutschkanan vill man kanske reglera friktionen i banans metall, så att det lekande barnet håller en alldeles lagom fart ner – inte för hög och inte för låg.

Vilka metaller kan beläggas med en friktionsreglerande yta av termoplast?

Vi kan behandla alla vanliga metaller med friktionsreglerande termoplast; rostfritt stål, järn, aluminium, koppar, stål, etc.

Termoplast har många olika funktioner

  • Termoplasten verkar som en isolator för metallen och håller den skyddad och fri från korrosion
  • Termoplasten går att göras ofärgad och diskret, eller i valfri kulör för att framhäva utvalda metallelement

Termoplasten fungerar som en ytbehandling för att antingen:

  • bibehålla en viss friktion, eller
  • för att styra den – till ökad eller minskad friktion, bland annat genom att styra termoplastens tjocklek på den ytbehandlade stål/metallytan.

Det finns med andra ord goda skäl till att ytbehandla med termoplast när man vill garantera en bibehållen funktion och friktion – i den stora så väl som lilla arbetsmiljön. Eller för barnen på lekplatsen.

Friktionsreglerande termoplast

Friktionsreglerande, bakteriehämmande, korrosionsskydd & slitagetålighet – allt i en ytbehandling!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70