Halar® Coating

Halar Termoplast

Halar® ger ett utmärkt korrosionsskydd och har en hög elektrisk resistans, vilket innebär att den motverkar flödet av elektrisk ström.

Halar® – hög elektrisk resistans och skyddar mot friktion 

Halar® Coating erbjuder en fluorplast för metallytor i krävande kemisk miljö samt höga temperaturer. Halar® ger ett utmärkt korrosionsskydd och har en hög elektrisk resistans, vilket innebär att den motverkar flödet av elektrisk ström.

Halar® har en skyddande effekt och ger metallytorna en längre livslängd. I synnerhet används denna termoplast för att belägga metall där det finns risk för mycket friktion, eftersom termoplasten minimerar slitage.

Har du frågor om Halar® eller önskar du en offert? Kontakta oss på Korroterm – We’ve got you covered!

Vad är Halar® för material? 

Det är ett varumärkesnamn på etylenklortrifluoretylen, ECTFE, och är en typ av plast som är halvkristallint och möjligt att smälta ner för bearbetning. Materialet är effektivt som industriell beläggning och bidrar med egenskaper som:

  • Hög hållfasthet
  • Kemikalieresistent
  • Klarar temperaturer från cirka – 75℃ till 150℃
  • Korrosionsskyddande
  • Hög elektrisk resistivitet

Var används Halar®

Halar® är en enormt hållbar och slitstark plast, vilket gör materialet till ett ypperligt val av beläggning för att skydda föremål och komponenter för att göra dem mer hållbara – speciellt på ytor där en hög grad av friktion förekommer. Halar® används i de mest extrema av miljöer, ett typexempel är omrörare/propelleraxlar. 

Beläggningen gör att man inte behöver byta ut dessa komponenter lika ofta, genom att de blir mer hållbara.

Då materialet är kemikalieresistent, och även resistent mot frätande lösningsmedel, syror och klor, är det också användbart i behållare och utrustning inom många kemiska industrier.

Obelagd skena

Intresserad av beläggning med Halar® Coating? 

Vi på Korroterm erbjuder beläggning med Halar® Coating. Oavsett hur stor eller liten yta du behöver belägga och förbättra kan vi hjälpa dig. Har du några frågor om materialet eller önskar du en offert? Varmt välkommen att ta kontakt med oss på Korroterm – We’ve got you covered!

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70