Halar Coating

Halar Termoplast

Halar ger ett utmärkt korrosionsskydd och har en hög elektrisk resistans, vilket innebär att den motverkar flödet av elektrisk ström.

Halar – hög elektrisk resistans och skyddar mot friktion

Halar Coating erbjuder en fluorplast för metallytor i krävande kemisk miljö samt höga temperaturer. Halar ger ett utmärkt korrosionsskydd och har en hög elektrisk resistans, vilket innebär att den motverkar flödet av elektrisk ström.
Halar har en skyddande effekt och ger metallytorna en längre livslängd. I synnerhet används denna termoplast för att belägga metall där det finns risk för mycket friktion, eftersom termoplasten minimerar slitage.

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70