Fråga

Vad har metaller för elektrisk ledningsförmåga?

Svar:

Av alla metaller har silver, koppar och guld störst ledningsförmåga. Silver är den bästa ledaren, men oftast används koppar eller guld – koppar på grund av att det är billigare, och guld för materialets utmärkta korrosionsbeständighet. Silvrets höga ledningsförmåga är ett resultat av att materialets elektroner är mer fria att röra sig än andra materials.

Hög elektrisk ledningsförmåga har även metallerna:

  • Aluminium
  • Zink
  • Nickel
  • Järn
  • Platina

Elektrisk ledningsförmåga kallas också konduktivitet, som i ett samspel med resistivitet är ett mått på hur väl ekektronerna kan röra sig i. Ju högre konduktivitet, desto lägre resistivitet har föremålet. 

Vissa ämnen får lägre resistivitet vid stigande temperaturer, men det finns även fler faktorer som påverkar metallens ledningsförmåga.

Metallers elektriska ledningsförmåga är inte konstant 

Flera faktorer påverkar ledningsförmågan, exempelvis:

  • Föroreningar: Föroreningar hindrar elektronernas flöde. Till exempel är oxiderat silver inte en lika bra ledare som rent silver. 
  • Elektromagnetiska fält: Ledare genererar egna elektromagnetiska fält när el går genom dem. Externa elektromagnetiska fält kan sakta strömflödet.
  • Temperatur: Ändring av temperaturen på ledaren förändrar dess konduktivitet, samtidigt som resistiviteten ökar. 

Hög ledningsförmåga ger också ökad risk för korrosionsangrepp. Vill du veta hur du bäst skyddar metaller mot korrosion? Klicka här och läs mer om vår skyddande termoplast

Termoplast Kontakt
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70