Nyhet

CX – den högsta korrosivitetsklassen

16feb 2024 Termoplastade detaljer i svart

På Korroterm är vi experter på korrosionsskydd, särskilt med fokus på den högsta korrosivitetsklassen CX/C5-M. CX ger exceptionellt skydd för metaller som används under de mest krävande förhållandena, såsom i aggressiva kemiska miljöer, med hög salinitet, eller ständig exponering för fukt.

Termoplastbeläggning med korrosivitetsklass CX är främst framtagen för kustområden, offshore-plattformar och andra tuffa miljöer där metalldetaljer konstant utsätts för hård miljöpåverkan. Men det är inte bara i dessa extrema miljöer som CX-behandlingen visar sitt värde. Även i stadsmiljöer, där allt från staket och räcken till pollare och cykelställ exponeras för salt, kemikalier, luftföroreningar, UV-strålning, och mekaniskt slitage, erbjuder dessa beläggningar ett hållbart och långvarigt skydd.

Med en CX-klassad ytbehandling kan du säkerställa att dina metalldetaljer inte bara överlever utan även bibehåller sin funktion och estetik under lång tid.

Se fler nyheter

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70