Nyhet

Korroterm levererar till Förbifart Stockholm

25mar 2024

Korroterm är stolt över att vara med om att rusta upp Sveriges infrastruktur. Vi har
levererat termoplastbehandling på metalldetaljer till det stora infrastrukturprojektet
Förbifart Stockholm, ett projekt som inte bara ska förbättra trafikflödet runt vår
huvudstad utan också säkerställa en hållbar och långsiktig lösning.

Kravet på ytbehandlingen i detta fall var att den skulle ha korrosivitetsklass IM3, hålla
i minst 25 år och vara elisolerande. Termoplasten som vi valde till dessa metalldelar
blev därför Abcite, känd för sin exceptionella hållbarhet och skydd mot korrosion.
Metalldetaljerna är därmed väl förberedd för att motstå de utmanande miljöer som
kan uppstå under jord, där fukt, salt och andra korrosiva element är vanligt
förekommande.

Genom att använda Abcite säkerställer vi att de termoplastbehandlade metalldelarna
inte bara klarar sig i minst 25 år utan även bidrar till ett underhållsfritt och därmed
kostnadseffektivt system. Som leverantör har vi kunnat bidra till en lösning som inte
bara uppfyller dagens krav utan även ser till framtiden, där hållbarhet och lång
livslängd är avgörande.

Korroterms leverans till Förbifart Stockholm är ett lysande exempel på hur vår
expertis inom termoplastbehandling bidrar till större, samhällskritiska projekt. Med
över 65 års erfarenhet på den svenska marknaden fortsätter Korroterm att visa vägen
med underhållsfria kvalitetslösningar till Sveriges infrastruktur.

Se fler nyheter

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70