Fråga

Vad är det i metallerna som leder elektrisk ström?

Svar:

Att metaller leder ström bra är något de flesta känner till, men vad är det egentligen i metallen som leder den elektriska strömmen?

För att förklara det behöver vi gå ner på atomnivå. Alla atomer har en atomkärna, omgiven av elektroner. De yttersta elektronerna hos metallatomerna är inte bundna till enstaka atomer, utan är jämnt fördelade mellan alla atomer i metallföremålet. Man kan säga att de utgör ett gemensamt elektronmoln, atomerna släpper ifrån sig elektronerna i det yttersta elektronskalet. Att elektronerna har en negativ elektrisk laddning och rör sig fritt gör att den elektriska ledningsförmågan uppstår.

Att elektronerna är fria är också orsaken bakom metallens utseende, metallglansen. metallföremålets elektromagnetiska strålning kastar tillbaka ljus som kastas mot metallen och fångas upp av elektronerna.

 

Alla metaller leder elektrisk ström

När olika metaller blandas, legeras, kan de olika metallernas atomer inte längre röra sig lika fritt.

Exempel på legeringar:

  • Stål
  • Mässing
  • Tenn
  • Brons

Av alla metaller är silver, guld och koppar de med bäst ledningsförmåga, men faktum är att alla metaller är ledande.

Vill du veta mer om metallers ledningsförmåga? Lär dig allt om det hos Korroterm! 

Vad har metaller för elektrisk ledningsförmåga? Vad är elektrisk isolering?
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70