Tillverkning av termoplast

Miljövänlig tillverkning av återvinningsbar plast

Tillverkningen av termoplast sker på ett sådant sätt att plasten kan smältas utan att den kemiska strukturen bryts ned. Detta gör att plasten kan återvinnas – den går att smälta ned och använda flera gånger om. Olika typer av termoplaster står tillsammans för cirka 80 % av den totala plastproduktionen idag.

Röd termoplast som sprejas

Skillnad mellan termoplast och härdplast

Termoplasten går att återvinna många gånger om och härdas inte på samma sätt som härdplast. Härdplast härdas med värme eller strålning. Slutresultatet blir ett fast material där man ibland adderar glasfiber för ökad hållfasthet. Den kemiska struktur som skapas när härdplast tillverkas bryts däremot ned när plasten smälts igen och därför går den inte att återforma eller återanvända på samma sätt som termoplast.

Läs mer om skillnaderna i vår FAQ
Svensk skog

Miljövänlig plasttillverkning

Att välja termoplast från Korroterm gör stor skillnad för miljön. I tillverkningen av våra beläggningsmaterial används inte ämnen som epoxy eller lösningsmedel, vilket leder till en minskad miljöpåverkan. De ger heller inte ifrån sig några giftiga ångor vid tillverkning och applicering och vid förbränning skapas mycket lite rök. Alla termoplaster är också 100 % återvinningsbara och de flesta sorter är godkända för kontakt med vatten och livsmedel.

Termoplaster har en lång livstid och behöver inte underhållas. De är bland annat korrosionsbeständiga och kemikalieresistenta och kan på så sätt skydda andra material. Materialen får på så sätt en längre livstid och både råvaror och energi kan sparas.

Det finns också möjlighet att välja olika typer av termoplast som är mindre energikrävande att framställa. Läs mer om våra olika typer av termoplast här så att du kan hitta den sort som passar dig och dina behov mest.

I en miljövänlig plasttillverkning används inte

  • flyktiga organiska föreningar
  • tungmetaller
  • mjukgörare
  • TGIC
  • halogener.
Spirande skog på grund av Korroterm

Helt bionedbrytningsbara termoplaster

Det finns termoplast på marknaden som är helt bionedbrytningsbar och ger möjlighet till särskilt miljövänlig plasttillverkning. Hos oss på Korroterm hittar du Rilsan som är just en sådan termoplast. Vi är Nordens enda certifierade beläggare av Rilsan.

Rilsan framställs av ricinbusken som växer i torra landskap där det är svårt att odla andra grödor. Ricinbusken konkurrerar således inte ut exempelvis livsmedelsodling. Från buskens ricinusbönor och genom framställning via polymerisation av 11-aminodekansyra kan den polyamidbaserade termoplasten Rilsan tillverkas – och sedan bryts ned helt.

Läs mer om Rilsan här

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70