Referens

Korrosionsskydd för belysningsstolpar till Northcone

Se fler referenser inom Korrosion

Korrosion

Northcone AB

Korrosionsskydd för belysningsstolpar

Utmaning

 Northcone utvecklar krocksäkra belysningsstolpar med målet att förbättra trafiksäkerheten och att minska miljöpåverkan. Redan när deras belysningsstolpe utvecklades så var ett av huvudmålen att skapa en stolpe som gav lägre påverkan på vår miljö – en miljövänlig och hållbar stolpe!

Deras konstruktion och tillverkningsteknik resulterar idag i en stolpe som både har en låg vikt och lång livslängd. Detta ger en betydligt lägre miljöbelastning än vad som går att uppnå med traditionell teknik.

Utmaningen var att hitta ett starkt korrosionsskydd på stolparna så att de får en ännu längre livslängd. En stor del var också att kunna hitta en leverantör som kunde hantera så pass långa stolpar och som håller leveranstider.

Lösning

För att kunna ge Northcone det bästa resultatet så valde vi Abcite som termoplast. Den är miljövänlig, UV-beständig och det finns möjlighet till olika kulörval.

Resultat

Tack vare ett bra samarbete hittade vi fram till ett resultat som fungerar bra och som uppfyller alla parametrar som Northcone efterfrågar.

Vårt samarbete har fungerat väldigt bra, alltid i tid och väldigt bra resultat vad det gäller korrosionsskydd.

– Marcus Ekblom, Northcone

Korrosion

Se alla referenser

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70