Fråga

Använder ni miljövänliga material?

Svar:

Våra material är:

  • Sunda Hus-klassificerade
  • innehåller inga lösningsmedel
  • är 100 % återvinningsbara
  • REACH och RoHos-godkända

Både Abcite och Rilsan är dessutom godkända material för användning i direkt kontakt med färskvatten samt livsmedel. Rilsan är helt fossilfri och vegetabilisk med mycket låg energiåtgång vid framställningsprocessen.

REACH RoHo
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70