Top
Ytbehandling mot rost

Nyinvesteringar samt ombyggnation

Under det senaste året har behovet av en större primeranläggning blivit påtaglig och under mars månad installerades den nya primerboxen vilket möjliggör för oss att hantera ännu större gods. Korroterm genomför också en översyn av den interna logistiken i fabriken vilket lett till ombyggnationer och ett mer effektivt processflöde.

Se fler nyheter