Nyhet

Nyinvesteringar samt ombyggnation

6apr 2017 Ombyggnation av Korroterm

Under det senaste året har behovet av en större primeranläggning blivit påtaglig och under mars månad installerades den nya primerboxen vilket möjliggör för oss att hantera ännu större gods. Korroterm genomför också en översyn av den interna logistiken i fabriken vilket lett till ombyggnationer och ett mer effektivt processflöde.

Se fler nyheter

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70