Top
Thomas Nord - Korroterm

Korroterm fortsätter växa och nyanställer

Thomas Nord har anställts på Korroterm som operatör. Thomas har tidigare arbetat inom sågverksindustrin.

Se fler nyheter