Top
Jonas Wetterhäll personal ekonomi

Korroterm anställer ny ekonom

För att möta den positiva marknadssituationen som råder har Korroterm anställt Jonas Wetterhäll som ekonom. Jonas kommer närmast från en tjänst som ekonom på Stångåstaden och får nu ansvaret för Korroterms ekonomifunktion.

Se fler nyheter