Nyhet

Elisolerade vägskenor för framtidens transportlösningar.

30nov 2023

Under slutet av november har representanter från Elonroad besökt vår anläggning i Linghem. Besöket markerar ett viktigt steg i vårt samarbete, där vi på Korroterm bidrar med vår kunskap för att revolutionera transportsektorn med hållbara energilösningar.

Konduktiv Laddning

Elonroad, sprunget ur Lunds universitet, är i den tekniska framkanten inom utvecklingen av innovativ konduktiv laddningsteknik för eldrivna fordon. Genom att integrera sin laddinfrastruktur direkt i befintliga vägar kan elfordon laddas dynamiskt under färd, vilket möjliggör reducerade batterikostnader, kortare laddningstider och förlängd räckvidd.

Elisolerande termoplast

Korroterms huvudutmaning har varit att ytbehandla plusledare så att de är både elisolerade och slitagetåliga, vilket är avgörande för personsäkerhet, systemets funktionalitet och långsiktiga hållbarhet. Valet föll på Rilsan, en termoplast som inte bara uppfyller projektets tekniska krav utan även är miljövänlig tack vare sin petroleumfria sammansättning.

Vår produktionsanläggning och effektiva logistiksystem gjorde det också möjligt att effektivt ytbehandla dessa långa skenor och hantera deras transport.

Genom vårt samarbete med Elonroad, befäster vi vår position som en ledande aktör inom framtidens ytbehandlingar. Vårt engagemang för innovation och hållbarhet är kärnan i vårt arbete, och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Elonroad.

Om Elonroad:

Elonroad är ett svenskt clean-tech företag och utvecklar system som laddar elfordon konduktivt både under färd med hjälp av elvägsskenor integrerade i asfalten och stillastående med sina automatiska parkeringsladdare.

Se fler nyheter

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70