Skydda aluminium mot korrosion med termoplast

Korrosion

Begreppet korrosion härstammar från det latinska verbet corrodere, som betyder sönderfräta. I våra nordiska länder finns det under större delen av året både tillräckligt med vatten och syre för att metaller lätt ska korrodera, dvs rosta. Förutom rost kan fukten också ge skador på produkten i form av dålig lukt, fläckar, förlorad glans och färgförändringar.

Röd termoplast som sprejas

Termoplast är korrosionsskyddande… och mycket mer

Med termoplast som ytbehandling skyddar du ditt gods i aluminium mot korrosion. Vår termoplast är en miljövänlig 100% återvinningsbar produkt som ger en nästintill underhållsfri yta med lång livslängd. Här får du ett oöverträffat alternativ i miljöer där dina produkter utsätts för slitage och kraftig yttre påverkan. Vår termoplast är exempelvis idealisk i miljöer där andra ytbehandlingsalternativ, som pulverlack, inte ger ett lika långsiktigt skydd.

Intresserad? Kontakta oss
skydda aluminium mot rost

Termoplastens skydda mot korrosion och andra fördelar

 • Korrosionsskyddande med korrosivitetsklass C5
 • Vår plast tillverkas på ett miljövänligt sätt och är 100% återvinningsbar
 • Kostnadseffektiv
 • Energibesparande
 • Elisolerande
 • Kemikalieresistent
 • Ljudisolerande
 • Fuktavvisande
 • Håller för alla väderpåfrestningar över lång tid
 • Kemikalieresistent i sur och alkalisk miljö
 • Hög slagtålighet
 • Enkel att reparera
 • UV-beständig
 • Mycket god vidhäftning utan behov av primer
 • Lätt att sanera mot till exempel klotter
 • Den glatta ytan på termoplastbeläggningen försvårar bakterietillväxten och kan användas för att reglera friktionen på ytor
 • Minimal underrost
 • Termoplasten kan fås i en mängd olika kulörer
Läs mer om termoplast

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70