Referens

Elisolering av laddsystem för fordon hos Elonroad

Se fler referenser inom El

El

Elonroad

Elisolering av laddsystem för fordon

Utmaning

Framtiden kommer att kräva alternativ till fossila bränslen. Idag begränsas elfordon av batteriernas egenskaper när det gäller kostnader, lång och svår laddning samt körsträcka. Elonroad, ett projektföretag drivet av Lunds universitet, har utvecklat en lösning för elektrisk laddning av fordon under drift. Metallskenor monteras i vägar och fordon utrustas med automatisk “pick-up” undertill, som genom induktion förbinder fordonet till metallskenorna och laddar batteriet under körning.

På Korroterm var vi redan tidigt med i projektets utvecklingsfas. Vår utmaning låg i att göra laddskenorna elisolerade ur såväl ett personsäkerhets- som slitageskyddsperspektiv. Det var en komplex process, då systemet sätts samman av skenor på 9,2 meter vardera, med flera individuella detaljer i varje skena.

Lösning

Vi valde att använda termoplasten Rilsan, som uppfyllde projektets funktionella krav, men också är ett bra miljöval eftersom den är helt petroleumfri. Genom vår höga kapacitet inom såväl produktionsanläggning och logistik kunde vi lösa utmaningen i att ytbelägga de 9,2 meter långa skenorna samt att samordna transport. Termoplast ger också möjlighet till efterbehandling av skenor, t.ex. kapning.

Resultat

Under hösten 2016 började Korroterm leverera termoplastbelagda skenor, som testats med goda resultat på en större testväg som byggs på Kraftringen utanför Lund. Valet av Rilsan som ytbeläggning har gett de efterfrågade funktionella egenskaper när det gäller elisolering, personsäkerhet och slitageskydd, men också uppfyllt projektets krav ur ett miljöperspektiv.

Samarbetet med Korroterm har varit givande för oss. Vi utvecklar en ny teknik som lämpar sig väl för termoplastbeläggning. Både för termisk ledningsförmåga och elektrisk isolation. Korroterm har dessutom haft möjlighet att möta våra speciella krav på ovanliga dimensioner.

Dan Zethraeus, Elonroad AB.

El

Se alla referenser

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70