Referens

Elisolerande termoplast för kopparledare

Se fler referenser inom El

El

Mericon Sverige AB

Elisolerande ytbehandling med termoplast för Mericons kopparskenor

Mericon hittade i samarbetet med oss på Korroterm en partner som klarade av att ytbehandla koppardetaljer effektivare än med traditionella metoder. På detta sätt kunde de bättre möta sina kunders krav på elisolering.

Mericon Sverige AB jobbar med komponenter och lösningar för strömfördelning, åskskydd och jordning. Strömfördelningssortimentet består till stor del av både solida och flexibla kopparledare som används i allt från transformator och ställverksanslutningar till kopplingar och anslutningar i apparatskåp och andra mindre applikationer.

Elisolering för kopparskenor

De senaste årens utveckling och elektrifiering har inneburit en ökad efterfrågan på kundunika koppardetaljer för strömöverföring. Tillsammans med sin kund designar Mericon detaljerna som i många fall behöver isoleras för att klara av installationsmiljön eller på grund av att det ställs krav på elektrisk isolation.
Det är framför allt för dessa, mer unika och komplexa detaljer, som Korroterms ytbehandling med termoplast visat sig vara ett bättre alternativ än de traditionella metoderna för elisolering.

– Tidigare har det enda alternativet varit att använda krympslang, men det är en process som är alldeles för tidsödande när vi ska göra större serier. Dessutom är det väldigt svårt att göra om detaljen har en komplex form, berättar Emil Flodman, produktansvarig på Mericon AB.

Kreativa lösningar

Samarbetet mellan Korroterm och Mericon har hela tiden präglats av kreativitet. Tillsammans har vi bollat idéer för att komma fram till både hållbara och kostnadseffektiva resultat.
Ett uppdrag t ex var att ytbehandla kopparskenor åt Mericon som hade väldigt liten tolerans vid maskeringen. Eftersom det vi på Korroterm gör är ett hantverk, behöver vi ha en tolerans på några millimeter. Vi satte oss med Mericon och lyckades tillsammans komma fram till en lösning där vi istället använde en liten lasermärkning i kopparskenan så att vi lättare såg var vi skulle maskera.

Ytbehandling med hög kvalitet

Mericons krav baseras på deras kunders varierande önskemål. Kraven på hur hög ström elisoleringen ska klara av har varit allt från 1 kV upp till 24 kV. Termoplaster som Rilsan och Abcite har visat sig mest lämpliga för dessa ytbehandlingar och Mericon har kunnat leverera högkvalitativa produkter till sina kunder.

– Korroterm har gjort det möjligt för oss på Mericon att möta kundernas krav, hantera större serier och fortsätta leverera hög kvalitet, fortsätter Mericons produktansvarige Emil Flodman. Korroterm tog fram en lösning för att isolera detaljerna hållbart och effektivt som matchade våra önskemål om ett hållbart korrosionsskydd, en god dielektrisk styrka och temperaturbeständighet.

Han är mycket nöjd med samarbetet och uppskattar att jobba med ett företag på hemmaplan.

– Samarbetet med Korroterm fungerar felfritt, konstaterar Emil. Kul att jobba med ett svenskt företag med innovativa lösningar och bra service, nyfikenhet och ett fokus på att hitta unika lösningar. Dessutom har Korroterm hjälpt oss coata montermaterial till vår senaste mässa och gett dem en snygg finish, avslutar Emil.

El

Se alla referenser

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70