Referens

Elisolerande termoplast för innovativ laddteknik

Se fler referenser inom El

El

Elonroad

Elisolerade ledare till elvägskenor för framtidens transportlösningar.

En huvudutmaning har varit att ytbehandla plusledare så att de är både elisolerade och slitagetåliga, vilket är avgörande för personsäkerhet, systemets funktionalitet och långsiktiga hållbarhet. Valet föll på Rilsan, en termoplast som inte bara uppfyller projektets tekniska krav utan även är miljövänlig tack vare sin petroleumfria sammansättning.
Vår produktionsanläggning och effektiva logistiksystem gjorde det också möjligt att effektivt ytbehandla dessa långa skenor och hantera deras transport.

Vi på Korroterm bidrar med vår kunskap för att revolutionera transportsektorn med hållbara energilösningar och genom vårt samarbete med Elonroad, befäster vi vår position som en ledande aktör inom framtidens ytbehandlingar. Vårt engagemang för innovation och hållbarhet är kärnan i vårt arbete, och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Elonroad.

Om Elonroad:
Elonroad är ett svenskt clean-tech företag och utvecklar system som laddar elfordon konduktivt både under färd med hjälp av elvägsskenor integrerade i asfalten och stillastående med sina automatiska parkeringsladdare.

El

Se alla referenser

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70