Top
Robin Måhammar personal arbetsledare

Fortsatta nyanställningar på Korroterm

Efterfrågan på Korroterms tjänster fortsätter att öka och detta leder till fler nyanställningar. Robin Måhammar och Jimmy Tinnerholm har anställts som operatörer och Sandra Kentemo som ny ekonom. Robin har tidigare arbetat på Axalta i Västervik och Jimmy kommer senast från arbete som CNC-operatör på Glimåkra i Tranås. Sandra har jobbat som ekonom inom Expertkedjan och nu senast på Garnisonsfastigheter i Linköping.

Se fler nyheter