Fråga

Vilka metaller rostar?

Svar:

De kemikalier som kallas för rost heter egentligen järnoxidhydrat. Den klassiska rostfärgen känner nog de flesta till, men visste du att rost också kan ha andra färger som gult, brunt och grönt?

De metaller som rostar är:

  • Järn
  • Järnlegeringar som stål, gjutjärn, krom och nickel.

Det är bara järn som rostar, andra material bryts också ner men då talar man om korrosion. Aluminium kan korrodera men får då en hinna av aluminiumoxid, vilket skyddar mot ytterligare angrepp. Det sker också med koppar som korroderar – ”ärgar”, och blir grönt. Kopparoxiden skyddar kopparen under.

Varför rostar metaller? 

Det som händer när järn rostar är att det blir till järnoxid – järnet bryts ner för att återgå till sin naturliga form. För att det ska uppstå krävs tre närvarande kemikalier – järn, syre och vatten.

När vatten och syre kommer i kontakt med järn så leder det till att järnet korroderar – det rostar. Angreppen sker i två steg:

  1. Rödrost uppstår. Färgen är ljusröd och angreppen är inte så allvarligt – det går tillochmed att slipa bort rosten.
  2. Gravrost bildas om rödrosten inte tas bort. Det här är allvarligare, gravrost går in till djupet av föremålet och oåterkalleliga skador uppstår.

Rost uppstår inte om luften är mycket torr, men är luftfuktigheten hög rostar metall även om ytan inte är blöt. Finns även salt närvarande, i marina miljöer exempelvis, går rostprocessen snabbare.

Skydda metallföremål från rost 

Det man måste göra för att skydda metaller från rost är att separera järnet eller legeringen från luft och vatten. Man kan anpassa miljön, till exempel genom att se till att luften är torr eller isolera materialet på något annat sätt. På marknaden finns olika typer av beläggningar och färger som man kan stryka på metallföremålen. Vi på Korroterm erbjuder ett utmärkt rostskydd i form av termoplast. (Länk till termoplast) Det är inte bara oerhört effektivt – det är också miljövänligt.

Varmt välkommen att kontakta Korroterm så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot rost. 

Läs om korrosionsskydd Kontakta oss
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70