Fråga

Varför rostar järn snabbare i saltvatten?

Svar:

Därför att saltvattnet är en elektrolyt som innehåller fler joner är färskvatten, vilket ökar ledningsförmågan och gör att elektroner rör sig snabbare från järnatomerna. Eftersom hela rostprocessen, eller oxideringen, är ett resultat av att järn avger elektroner, påskyndar saltvatten förloppet. Men det är inte saltvattnet i sig som skapar rosten, det behövs fortfarande både syre och vatten för att rost ska uppstå.

Därför spelar miljön en stor roll för hur pass utsatt ett föremål blir för rost. Marina miljöer är en riskfaktor. Men det räcker faktiskt att ett föremål befinner sig i närheten av saltvatten, det behöver inte ligga direkt i vattnet för att påverkas. På till exempel västkusten, där luften är fuktig och salt, rostar järnföremål snabbare än på platser längre inåt land.

Det är viktigt att försöka skydda föremål som kommer i kontakt med saltvatten från rost och korrosion. Rostskador kan bli mycket omfattande och orsakar stora ekonomiska förluster.

Med en korrosionsskyddande ytbehandling skyddar du järn och järnlegeringar som stål, och även andra material som kommer i kontakt med saltvatten. Vi rekommenderar ett miljövänligt korrosionsskydd av termoplast. Det är en kostnadseffektiv behandling med lång livslängd och med mycket mindre miljöpåverkan än andra behandlingar.

Läs mer om fördelarna med vår korrosionsskyddande ytbehandling!

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70