Fråga

Varför är termoplast bra?

Svar:

Termoplast som ytbeläggning på konstruktionsdetaljer och metallytor, har oerhört många fördelar. Dels är det ett miljövänligt sätt att skydda metallen, och därmed konstruktionen, och dels innebär det att du med valet av termoplast kan styra konstruktionens livslängd på ett väldigt flexibelt sätt – oavsett om det handlar om en kontorsstol, rutchbana på en lekplats eller industriverktyg.

Jämfört med många andra typer av rostskyddsbehandlingar av metallytor, är termoplast överlägset mest fördelaktigt både vad gäller kostnadseffektivitet, tidseffektivitet och miljöanpassning.

 

Vad är fördelarna med termoplast?

Det finns många fler fördelar med termoplast:

  • Att använda termoplast som ytbeläggning ger en minskad miljöpåverkan, eftersom metoden är fri från både epoxy och lösningsmedel.
  • Du har möjlighet att till dina konstruktioner välja metaller som är t.ex mer ekonomiska och mindre energikrävande att framställa – tack vare det högkvalitativa skyddet som termoplast ger, jämfört med andra typer av plastbeläggning.
  • Att ytbehandla med termoplast ger ett långsiktigt skydd mot både UV-strålning, korrosion, samt annan typ av slitage. Ytorna blir slitstarka och kräver minimalt med underhåll, samt ger konstruktionen ökad livslängd.

Läs mer om Termoplast

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70