Fråga

Vad menas med korrosion?

Svar:

Korrosion är hämtat från det latinska verbet corrodere, som betyder sönderfräta/fräta sönder. Genom en kemisk, vanligtvis en elektrokemisk, reaktion löses materialet, ofta metall, upp. Grundorsaken till att metallen utsätts för korrosion är att den inte är stabil i miljön den befinner sig i; det finns en så kallad termodynamisk drivkraft som omvandlar metallen.

Korrosion sker på alla sorters metaller

Alla produkter och installationer av metall kommer förr eller senare utsättas för korrosion från fukt och syre, som gör att metallerna rostar. Förutom rost kan metallen också drabbas av dålig lukt, fläckar, matt yta och färgförändringar. Detta sker relativt snabbt i våra nordliga länder, eftersom större delen av året innebär stora mängder vatten- och syrenivåer.

Korrosion påverkar produktens livslängd och funktionalitet, vilket kan innebära stora kostnader och driftstopp i produktion, m.m.

Termoplast skyddar mot korrosion

En behandling med termoplast ger ett effektivt korrosionsskydd för metaller. Utöver korrosionsskyddet har termoplasten många fler fördelar:

  • Kemikalieresistent
  • Ljudisolerande
  • Miljövänlig – 100% återvinningsbar
  • Extremt slitstark
  • Slitagetålig

Med vår termoplast kan era metallprodukter och applikationer få en avsevärt längre livslängd och kvalitet. Välkommen att läsa mer om vår termoplast här!

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70