Fråga

Vad menas med elektrisk resistans?

Svar:

Elektrisk resistans är måttet på motsatsen till strömflöde i en krets. Resistans mäts i ohm.

Alla typer av material har någon typ av motstånd mot strömflöde – till en viss grad, men inom en av kategorierna:

  • Ledande Metaller, som silver, guld, koppar är ledande – de har lite motstånd och deras elektroner rör sig mer eller mindre fritt.
  • Isolerande Material som gummi, plast, glas och trä ger mycket motstånd – flödet av elektroner stoppas.

Med hjälp av Ohms lag kan man utföra resistansmätning för att få kunskap om komponenters tillstånd. Ju högre nivå av resistens man mäter, desto lägre är strömflödet, och vice versa.

Elektrisk resistivitet – inte samma sak som elektrisk resistans

Elektrisk resistivitet är måttet på hur starkt motstånd olika material har mot strömmen av elektrisk ström. Låg resistivitet indikerar att materialet har lätt för att tillåta ett flöde av elektrisk laddning – det är ledande. Medan material med hög resistivitet är isolerande och användbara för ett säkert användande av elektriska produkter och applikationer.

Eftersom plast är ett isolerande material fungerar ytbehandlingar av plast mycket bra när man ett objekt behöver uppnå elektrisk resistans. Läs mer om Korroterms ytbehandling med termoplast här!

Termoplast Kontakt
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70