Fråga

Vad finns det för exempel på olika termoplaster?

Svar:

Termoplast är egentligen ett samlingsnamn för en stor kategori plaster med samma uppbyggnad och tillverkningsprocess.

Några av kategorierna termoplast är:

  • Akrylplast
  • Vinylplast
  • Cellulosaplast
  • Karbonatplast
  • Fluoretenplast
  • Styrenplast

De olika kategorierna innehåller i sin tur ett stort antal olika sorters plast, mellan 100 – 150 olika plaster med ännu fler om man räknar varumärken som blivit synonyma med materialet. Möjligheterna för termoplast är nästan oändliga och i vardagen stöter man ofta på produkter tillverkade av termoplast, till exempel:

  • Mobiltelefoner
  • Rör
  • Lister

Och även i form av Korroterms behandlingar med termoplast för olika syften.

Vad kännetecknar en termoplast? 

Det som kännetecknar termoplast är dess förmåga att bli formbar efter upphettning. Den kan smältas ner och formas om många gånger och är alltså återvinningsbar – till skillnad från härdplast, som inte kan smälta och därför inte är speciellt miljövänlig. Dock får termoplasten något försämrad prestanda efter varje omformning eftersom molekylerna bryts ner varje gång. Alla fördelar gör att termoplast är på väg att konkurrera ut och ersätta härdplast som inte är lika mångsidigt som material och sämre för miljön.

Molekylstrukturen i termoplast brukar vara antingen linjär eller förgrenad. Termoplast formas genom formsprutning där den smälta plasten formas i en form, och sedan kyls ner och härdas för att bli hård. Ingen efterbehandling är nödvändig.

Termoplast från Korroterm 

Korroterm erbjuder korrosionsskyddande behandlingar med termoplast. Det är ett modernt alternativ till andra, ineffektiva metoder för att bekämpa rost. Resultatet är en mångsidig plastbeläggning med olika egenskaper. Vi använder oss av flera olika termoplaster som alla har sina egna fördelar. Förutom korrosionsskydd kan man uppnå egenskaper som elisolation. Ljudisolation och kemikalieresistens.

Användningsområden för termoplaster Kontakta oss
Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70