Fråga

Vad är termoplast?

Svar:

Termoplast är en typ av plast som i egenskap av ytbeläggning ger ett både oslagbart korrossionskydd, säkrar bibehållen funktion, och ger möjlighet att reglera friktionen på den plastbelagda ytan. Termoplast som ytbeläggning kan användas inom ett stort antal områden, allt från skydd av gångjärn till friktionsreglerande medel på lekplatser, tekniska applikationer eller konstruktionsdelar.

Hur fungerar termoplast?

Termoplast fungerar både som ett skydd mot slitage, väder och vind, samt mot UV-strålning. Det finns en hel del olika alternativ och möjligheter att utforma och använda sig av termoplast:

  • Termoplast har en tydligt skyddande och isolerande funktion – både från korrosion och från slitage.
  • Termoplast går att utforma estetiskt så att den passar fint i den tilltänkta miljön – antingen ofärgad eller infärgad i en specifik kulör.
  • Termoplast bibehåller eller styr friktionen på den belagda ytan – så att funktionen bibehålls och ytan/produktens livslängd ökar betydligt.

Läs mer om Termoplast och hur vi kan hjälpa dig

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70