Fråga

Vad är rost?

Svar:

Rost uppstår när järn reagerar på syre och vatten. Legeringar av järn, som stål, kan också rosta. Det är en typ av sönderfrätning som också kan uppstå på andra material, men då kallas det för korrosion. Rost är en typ av korrosion, medan rost enbart refererar till korrosion på järn eller järnlegeringar.

Hur bildas rost?

Om miljön är fuktig så kan rost bildas på bara ett par timmar. Men det behöver inte komma vatten direkt på föremålet, det räcker med en hög luftfuktighet i utrymmet. Även ett litet fuktangrepp kan orsaka stora skador.

Hur uppstår rost?

Rostangreppet sker i två steg: först bildas rödrost. Det kan man slipa bort. Men får den vara kvar så går rosten på djupet, och gravrost bildas. Det är mycket svårt att bli av med, och leder till skador som sprickor. På andra material än järn kan korrosion uppstå om det utsätts för luft eller kemikalier, och kan ge upphov till gröna och blå skador. Men för att rost ska uppstå krävs att det kommer i kontakt med både vatten och luft. Man känner igen rost på den typiska orange-röd-bruna färgen, ”rostbrun”.

Skydd mot rost

Rostangrepp kan resultera i stora ekonomiska konsekvenser. Enklast är att tackla problemet redan innan det börjat. Genom en skyddande ytbehandling kan man förhindra att rosten får fäste redan från första början.

En ytbehandling av termoplast håller ytan fräsch år efter år.

Läs mer här om vår korrosionsskyddande ytbehandling!

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70