Fråga

Vad är galvanisering?

Svar:

Att galvanisera ett material – ofta av järn, och allra oftast i stål – innebär att man genom elektroplätering för på ett tunt lager av zink på föremålet som man vill skydda.  Galvanisering är en mycket vanlig metod för korrosionsskydd. Föremålet förs ner i en jonlösning med zink. Sedan tillförs el till föremålet. Det som händer då är zinkjonerna dras till metallens yta, och resulterar i ett tunt lager av zink. Men föremålet som ska galvaniseras måste vara tillräckligt stort – eller litet – för att kunna föras ner i lösningen.

Kan galvaniserat stål rosta?

Ja. Trots att galvanisering är en bra metod mot rost är den inte felfri. Tids nog rostar även galvaniserad stål. Kontakt med salt, som saltvatten eller vägsalt, kan skynda på processen. Det måste man ha i åtanke i marina miljöer. Inte heller i badrum eller tvättstugor är galvaniserad plåt ett bra material. Om alternativ saknas bör man också måla föremålet för att skydda det.

För den som svetsar kan galvaniserade föremål orsaka problem. När ytbeläggningen av zink löses upp uppstår rök med partiklar av zinkoxid, med metallröksfeber, så kallad zinkfrossa som följd.  Det är viktigt att först slipa eller blästra bort beläggningen innan man börjar svetsa.

Det finns alternativ till galvanisering. Med termoplast får du ett korrosionsskydd som är kemikalieresistent och slitstarkt.

Glöm förzinkning, galvanisering och upprepad rostskyddsmålning. Termoplastbeläggning är framtiden!

Läs mer här!

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70