Fråga

Vad är eloxering av aluminium?

Svar:

Eloxering är en ytbehandling som skyddar mot korrosion. De två metaller som främst kommer på fråga för eloxering är aluminium och magnesium. Eloxering kallas ibland också för anodisering. Har du sett en äldre kastrull med rött lock? Lockets färg indikerar att det rör sig om ett eloxerat aluminiumföremål. 

Så går eloxering till 

Med hjälp av likström och en sur elektrolyt, till exempel svavelsyra, oxideras aluminiumföremålet i olika bad. Resultatet är en oxiderad yta som förhöjer korrosionsskyddet samtidigt som föremålet blir tåligare mot slitage.

Exempel på vanliga föremål där man ofta använder eloxerad aluminium:

  • Husfasader
  • Lister på fordon
  • Inredning
  • Båtmaster

Eloxering av aluminium vs. Termoplast 

Med eloxering blir korrosionsskyddet väldigt tunt, ungefär 5 och 25 μm. När vi på Korroterm utför ytbehandling med termoplast lägger vi minst 100 μm för att få ett bra korrosionsskydd. Så för dig som vill ha ett starkt och slittåligt skydd är termoplast ett effektivt alternativ. Då får du dessutom ett skydd som är:

  • Miljövänligt
  • Har en lång livslängd
  • Fuktavvisande
  • Resistent mot kemikalier
  • El-avvisande

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med termoplast som ett alternativ till eloxering av aluminium? Kontakta oss på Korroterm

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70