Fråga

Hur säkerställer ni kvaliteten?

Svar:

Det finns flera sätt att säkerställa rätt kvalitet beroende på vilka detaljer vi belägger eller vilken funktion du som kund efterfrågar. Metoder som vi använder kan vara vidhäftningstester, eltester, tjockleksmätningar eller första/sista-bitskontroller.

Svar på fler frågor

We’ve got you covered

Vi är den tekniskt ledande och mest erfarna aktören på marknaden när det gäller termoplast.
Fråga oss – vi vet!

Kontaktpersoner
013 - 35 70 70