Top
Röd plastbeläggning metall

Korroterm tecknar samarbetsavtal med Rodeco

Korroterm har tecknat ett samarbetsavtal för termoplastbeläggning av detaljer till lekplatsleverantören Rodeco. Korroterm och Rodeco har under många år haft ett samarbete vilket nu fördjupas genom ett nytt avtal.

– Vi ser det som en självklarhet att fortsätta samarbetet med Korroterm, en leverantör som är genuint personlig och alltid levererar med kanonresultat. Korroterm passar perfekt in i vår kvalitetsprofil säger Rodecos vice VD Christopher Rexhell.

Se fler nyheter